In het kort

Image Map 8.385 studenten volgen een beroepsopleiding Huisvestiging hoofdlocatie verbouwd en Sportpark Zuid aangekocht Een Financeel gezonde organisatie Een geslaagd Innovatiefestival met de inzet van honderden studenten Percentage voortijdig schoolverlaters opnieuw gedaald Veel aandacht voor professionalisering van medewerkers Succesvolle studenten 2.947 diploma's uitgereikt Nieuwe website gelanceerd Docenten in de top 10 landelijke verkiezingen 'Leraar van het jaar' Veel innovatieve projecten en innovatieve vormen van onderwijs Nieuwe strategische beleidsplan Studentenbegeleiding via loopbaanplein werpt ruchten af 915 medewerkers vervullen gezamenlijk 725 fte