Bedrijfsvoering

Het Graafschap College heeft als doel om de bedrijfsvoering de komende jaren verder te professionaliseren. Sinds een aantal jaren wordt gewerkt met een A3 jaarplan, waarin de voorgenomen activiteiten worden weergegeven. In 2015 zijn met betrekking tot het werken volgens de A3 systematiek nieuwe stappen gezet. Het A3 jaarplan heeft een andere indeling gekregen, een indeling die beter aansluit op de processen en die de activiteiten overzichtelijk ordent onder de verschillende belanghebbenden en binnen de verschillende bedrijfsprocessen van de organisatie.

Op het gebied van informatiemanagement en ICT is in 2015 onder andere gewerkt aan het verbeteren van de informatiebeveiliging, onderwijslogistiek en de bereikbaarheid van medewerkers. Zo heeft het Graafschap College, in samenwerking met de taskforce informatiebeveiliging van saMBO-ict, een belangrijke bijdrage geleverd aan het opstellen van een normen- en toetsingskader en op basis hiervan in 2015 een 0-meting uitgevoerd op basis waarvan de belangrijkste beveiligingsrisico’s in kaart zijn gebracht. Het softwareprogramma Xedule is in gebruik genomen, dat een bijdrage levert aan het verbeteren van de onderwijslogistiek. Om de bereikbaarheid van medewerkers te vergroten, zijn de telefooncentrales vervangen door Microsoft Skype for business.

In het verslagjaar is de nieuw- en verbouw van de hoofdlocatie van het Graafschap College afgerond. Met de nieuw- en verbouw is de hoofdlocatie uitgebreid en toekomstbestendig gemaakt. Ook is een bouwkavel aangekocht op het Sportpark Zuid in Doetinchem. Op de kavel komt een lesgebouw voor de opleidingen Sport en bewegen, Publieke en particuliere veiligheid en Veiligheid en Vakmanschap dat naar verwachting in 2017 in gebruik kan worden genomen.

In het najaar van 2015 werden een nieuwe publieke website en vier subsites gelanceerd. Het optimaal benutten van de technische mogelijkheden, gebruikersvriendelijkheid en externe online profilering waren belangrijke uitgangspunten bij het ontwikkelen van de sites. In aansluiting op de ontwikkeling van de nieuwe websites is in het verslagjaar gewerkt aan een nieuwe opzet van de voorlichtingsbrochures in print. Ook heeft de huisstijl van het Graafschap College een aanpassing ondergaan en is de payoff gewijzigd.