Onderwijs

Op dit deel van de website staat informatie over het onderwijs van het Graafschap College in 2015. Wat is de visie op onderwijs? Waaruit bestond het onderwijsaanbod in 2015 en hoe was de inhoud en inrichting ervan?