Beroepsopleidingen

Ieder jaar stelt het Graafschap College zijn opleidingsaanbod opnieuw vast. Daarbij is het doel om een passend, evenwichtig, rechtmatig en doelmatig opleidingsaanbod samen te stellen, dat aansluit op de wensen en behoeften van (potentiële) studenten en regionale bedrijven en instellingen. De contacten van de onderwijsteams en het management met regionale bedrijven en instellingen vormen daarvoor een belangrijke basis. In 2015 volgde het Graafschap College aan de hand van doorlopende analyses en onderzoeken de ontwikkelingen op de regionale en landelijke arbeidsmarkt. Tegelijkertijd werd ook rekening gehouden met de vrije keuzemogelijkheden en doorstroom naar het hbo. De analyses en onderzoeken hebben in het verslagjaar niet geleid tot grote veranderingen in het aanbod. Net als in 2014 zijn voor enkele opleidingen van de sectoren Economie & Dienstverlening en Zorg & Welzijn beperkingen doorgevoerd in het aantal toe te laten nieuwe studenten.

Opleidingen en diploma’s

Op 1 oktober 2015 waren op 61 verschillende opleidingen studenten ingeschreven. Het aantal opleidingen dat het Graafschap College aanbiedt is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. De opleidingen werden aangeboden in de beroepsopleidende leerweg (bol), beroepsbegeleidende leerweg (bbl) of in beide leerwegen en op verschillende niveaus (Entree, 2, 3 en 4).

Aantal opleidingen per leerweg (peildatum 1 oktober)
Schooljaar Totaal Waarvan bol Waarvan bbl
2011-2012 62 49 41
2012-2013 61 49 41
2013-2014 62 48 43
2014-2015 62 47 45
2015-2016 61 48 41

In het verslagjaar leidde het Graafschap College op voor 148 verschillende profielen. Ten opzichte van voorgaande jaren is het aantal profielen waarvoor het Graafschap College opleidt, afgenomen. Dat komt doordat opleidingen zijn samengevoegd of opgeheven. De verwachting is dat de daling de komende jaren verder doorzet. Dit heeft twee oorzaken:

  • Herziening van de kwalificatiestructuur: opleidingen die veel op elkaar lijken worden samengevoegd. De keuze tussen verschillende profielen en keuzedelen gaat het verschil tussen de opleidingen maken. Studenten worden breder opgeleid, waardoor ze makkelijker tot de arbeidsmarkt kunnen toetreden.
  • Macrodoelmatigheid van het opleidingsaanbod: de overheid vraagt mbo-instellingen om hun opleidingsaanbod goed af te stemmen op de regionale arbeidsmarkt en te onderzoeken of kleine opleidingen in samenwerking met andere roc’s kunnen worden verzorgd.
Aantal profielen per leerweg (peildatum 1 oktober)
Schooljaar Totaal Waarvan bol Waarvan bbl
2011-2012 187 126 119
2012-2013 193 138 112
2013-2014 170 126 101
2014-2015 154 102 94
2015-2016 148 101 88

Overzicht studierichtingen 2014-2015 per sector

overzicht_opleidingen