Portfoliobeleid

In 2015 is het beleidskader voor een doelmatig portfolio* bijgesteld en opnieuw vastgesteld. Het beleidskader beschrijft een model, een procesbeschrijving en instrumenten, waarmee het Graafschap College op transparante wijze een blijvend passend, evenwichtig, rechtmatig en doelmatig portfolio kan samenstellen dat aansluit op de wensen en behoeften van (potentiële) studenten en het regionale bedrijfsleven. Er bleken geen grote wijzigingen nodig in het opleidingsaanbod. Besloten is de opleiding Ondernemer Detailhandel (niveau 4) wordt niet meer aan te bieden. De reden daarvan is de slechte marktpositie en een continue lage instroom van studenten. De Entree-opleiding (voorheen niveau 1) is gestart.

*Met de term ‘portfolio’ wordt bedoeld: het totaal aan opleidingen of delen daarvan (keuzedelen of maatwerk)