Doorstroomprogramma

Het komt voor dat studenten zich gedurende het schooljaar aanmelden voor een beroepsopleiding. Waar mogelijk kunnen deze studenten instromen in bestaande klassen. Als de klassen vol zitten of het onderwijsprogramma van de betreffende opleiding een late instroom niet toelaat, kunnen studenten deelnemen aan een doorstroomprogramma. Iedere sector heeft één of meerdere doorstroomprogramma’s. Het programma duurt tot de start van het nieuwe schooljaar en bereidt studenten voor op een instroom in de gewenste opleiding. Daarnaast bestaat er een doorstroomprogramma voor vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs). Dit doorstroomprogramma is bedoeld voor mbo-studenten die uitvallen en het schooljaar daarop een vmbo-t of havo-opleiding willen volgen.