Doorstroom mbo-hbo

In 2015 koos 39% (433) van de gediplomeerde niveau-4-studenten (bol en bbl) voor een hbo-vervolgopleiding. Van het aantal studenten dat doorstroomde naar een hbo-opleiding volgde de helft een opleiding aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ongeveer een derde van deze studenten stond op 1 oktober 2015 ingeschreven bij Saxion Hogeschool.

Het Graafschap College wil bijdragen aan het verhogen van het aantal hoger opgeleiden in de regio. Uit de cijfers blijkt dat het aantal studenten dat doorstroomt naar het hbo is gedaald ten opzichte van voorgaande verslagjaren. Landelijk is er ook sprake van een daling. In opdracht van het ministerie wordt onderzocht welke motieven mbo-studenten geven om niet door te stromen naar het hbo en in hoeverre de invoering van het nieuwe studiefinancieringsstelsel daar invloed op heeft. De onderzoeksresultaten worden in 2016 verwacht.

 

Doorstroom mbo-hbo (peildatum 1 oktober)
2012 2013 2014 2015
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 216 263 233 220
Saxion Hogeschool 140 177 173 137
Hogeschool Iselinge 34 26 32 9
Christelijke Hogeschool Windesheim 26 19 34 23
Hogeschool van Utrecht 18 16 23 16
Andere hogescholen 36 36 34 28
Totaal 470 537 529 433
% van totaal aantal gediplomeerde niveau 4 bol en bbl-studenten in het voorafgaande schooljaar 44% 49% 47% 39%

 

Regionaal samenwerkingsverband RxH

In 2015 was het Graafschap College onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband RxH. RxH is een samenwerkingsverband tussen de HAN, een aantal roc’s en aoc’s*. RxH werkt aan het verbeteren van de doorstroom van mbo naar hbo, door te zorgen voor een soepele overgang van het mbo naar de HAN, het ontwikkelen van doorlopende leerwegen en een goede studieloopbaanbegeleiding.

RxH heeft als doelstellingen:

  • Het ontwerpen en aanbieden van aantrekkelijke en mogelijk verkorte leerwegen mbo-hbo, gericht op een succesvolle deelname in het hbo
  • Een goede aansluiting creëren wat betreft vakinhouden, onderwijsvorm en begeleiding
  • Voor iedere sector een infrastructuur ontwikkelen en onderhouden, die leidt tot een netwerk dat ook na de projectperiode blijft bestaan
  • Kennisuitwisseling op sector-, opleidings- en brancheniveau tussen docenten en management

In RxH verband heeft het Graafschap College (sector Techniek & Informatica) in het verslagjaar de voortrekkers rol op zich genomen om de innovatie in de bouw- en installatieopleidingen te bevorderen. Er is een congres georganiseerd, dat als voorbeeld wordt gebruikt voor vergelijkbare initiatieven in andere sectoren van RxH. Daarnaast heeft het Graafschap College in 2015 onder andere met de HAN, maar ook met Saxion Hogeschool gewerkt aan de ontwikkeling van AD-trajecten (Associate Degree-trajecten).

*RxH is een samenwerkingsverband tussen de HAN, het Graafschap College, Rijn IJssel, ROC Nijmegen, ROC A12, ROC de Leijgraaf, ROC Aventus, ROC Rivor, AOC Oost, Helicon Opleidingen en Aeres Groep.