Doorstroom vmbo-mbo

Profijt: een uniek samenwerkingsverband

Het Graafschap College maakt deel uit van het regionale samenwerkingsverband Profijt. Aan de samenwerking doen hbo, mbo, vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Oost-Gelderland mee. Het samenwerkingsverband heeft tot doel om jongeren te laten doorleren in de beroepskolom, zodat zij op diverse niveaus gekwalificeerd hun opleiding kunnen afronden.

Resultaten en activiteiten

Dankzij Profijt is bekend waar vmbo-leerlingen in het mbo terecht komen. In 2015 heeft Profijt 2.715 vierdejaars vmbo-leerlingen gemonitord. Van deze groep leerlingen was 98,8% (2.683) op 1 oktober begonnen aan een vervolgopleiding. De overige 32 (1,2%) leerlingen hadden zich niet aangemeld voor een vervolgopleiding en zijn gemeld bij de leerplichtambtenaar. Gebleken is dat van deze groep 17 leerlingen niet naar onderwijs zijn toe te leiden. Van het totaal aantal vierdejaars vmbo-leerlingen in 2015 is dit 0,63%.

Intensiveren van contacten

In het verslagjaar is het overleg tussen docenten van het vmbo en mbo geïntensiveerd. Onderwerp van gesprek is de aansluiting tussen het vmbo en het mbo. Centraal staat het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Ook de contacten met de decanen zijn versterkt. De twee bestaande decanengroepen in de Achterhoek zijn op initiatief van Profijt samengevoegd en Profijt is lid geworden van de decanengroep.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

In 2015 is de loopbaan-leerlijn LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) voor klas 1 tot en met 4 van het vmbo ontwikkeld. De loopbaan-leerlijn draagt bij aan een doorlopend proces, waarin leerlingen tot een passende verantwoorde keuze voor een vervolgopleiding komen. In het schooljaar 2015-2016 zijn er vijf scholen die loopbaan-leerlijn gebruiken. In het verslagjaar faciliteerde Profijt scholen om inhoud te kunnen geven aan de loopbaan-leerlijn door:

  • bedrijfsbezoeken te organiseren om de beroepsbeelvorming in de zorg bij leerlingen te bevorderen. Grote werkgevers in de regio, zoals het Slingeland Ziekenhuis verleenden hun medewerking. In november 2015 werd onder andere een groot symposium georganiseerd voor vwo-leerlingen;
  • de meeloopdagen in het mbo, voor vmbo-leerlingen, efficiënter te organiseren. Er werd een website gelanceerd waar vmbo-leerlingen zich kunnen aanmelden voor de meeloopdag. In het schooljaar 2015-2016 kon bij alle mbo-opleidingen via de site een meeloopdag worden aangevraagd.

Meer techniek studenten

In het verslagjaar stimuleerde Profijt de samenwerking tussen de technische opleidingen van het vmbo en het mbo en het bedrijfsleven. Voor de regionale arbeidsmarkt is het van groot belang dat voldoende leerlingen kiezen voor technische beroepen. Docenten spelen hierin een belangrijke rol. Voor docenten van technische opleidingen werd ook in 2015 de jaarlijkse Profijt Techniekdag georganiseerd. Kennis en ervaringen delen stond centraal. Sinds 2015 is Profijt in de regio verantwoordelijk voor de centrale coördinatie van Technet. Technet, opgericht door Stichting Techniektalent.nu, bestaat uit een aantal Technetkringen. In deze kringen werken scholen en bedrijven onder andere samen om het technisch onderwijs aantrekkelijk te maken.  In het verslagjaar hebben ook de Opleidingsbedrijven zich aangesloten bij de Technetkringen.