Intensiveren en verkorten

Verantwoorde andere keuze urennorm en studieduur

Met betrekking tot een beroepsopleiding schrijft de overheid een urennorm en studieduur voor (‘Intensiveren en verkorten’, actieplan ‘Focus op Vakmanschap’ 2011-2015). Dit om het rendement van het mbo te verhogen, de concurrentiepositie met het algemeen vormend onderwijs te verbeteren en voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Wanneer een opleiding van voldoende kwaliteit is (de studenttevredenheid en studieresultaten zijn voldoende) en met goedkeuring van de studentenraad mag een school besluiten om voor een opleiding af te wijken van de voorgeschreven regels. Omwille van het behoud van de kwaliteit en onder voorwaarden heeft het Graafschap College voor een aantal opleidingen met betrekking tot de urennorm en studieduur een andere keuze gemaakt. In de beleidsnotitie ‘Intensiveren en Onderwijstijd’ zijn afspraken vastgelegd over de wijze waarop het Graafschap College de kwaliteit van de opleidingen hoog houdt, terwijl andere keuzes worden gemaakt met betrekking tot de urennorm en studieduur. Voor de opleidingen op de lage niveaus (Entree en niveau 2) wordt deze keuze vooral gemaakt uit didactische overwegingen: het is voor deze groep studenten beter tijdens de opleiding meer lesuren in de beroepspraktijk door te brengen. Voor een aantal opleidingen op niveau 3 en 4 geldt dat er andere keuzes met betrekking tot de urennorm worden gemaakt om meer praktijkuren in de beroepscontext te realiseren (extern practicum), omdat dit beter aansluit bij de opleiding. Het betreft met name opleidingen op het gebied van zorg.

Volgens een zorgvuldige procedure, waarbij het onderwijsteam, de studenten van de betreffende opleiding, de studentenraad, het opleidingsmanagement en het college van bestuur betrokken waren, is in 2015 met instemming van de studentenraad met betrekking tot de opleiding Logistiek medewerker (niveau 2) een verantwoorde andere keuze gemaakt. In het vorige verslagjaar werden volgens dezelfde procedure verantwoorde andere keuzes gemaakt met betrekking tot de urennorm, studieduur of een combinatie van beide bij de opleidingen:

 • Aankomend verkoopmedewerker (entree-opleiding)
 • Verkoper (niveau 2)
 • Verkoopspecialist (niveau 3)
 • Maatschappelijke zorg (niveau 3)
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4)
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (niveau 4)
 • Maatschappelijke zorg (niveau 3, volwassenen)
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4, volwassenen)
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (niveau 4, volwassenen)
 • Verpleegkunde (niveau 4)
 • Helpende zorg en welzijn (niveau 2, verkort volwassenen)
 • Entree-opleiding (sector Educatie & Participatie)
 • Helpende zorg en welzijn (niveau 2, MIJN SCHOOL)
 • Sociaal cultureel werker (niveau 4, MIJN SCHOOL)
 • Machinaal houtbewerker (niveau 2, MIJN SCHOOL)