Ondernemerschap en ondernemendheid

Ondernemerschap en ondernemend gedrag worden steeds belangrijker. De afgelopen jaren is het aantal zelfstandig ondernemers in de Achterhoek substantieel toegenomen. Daarnaast verwachten bedrijven en instellingen dat medewerkers zich ondernemend opstellen. Kansen zien, kansen creëren en kansen benutten. Het Graafschap College speelt in op deze ontwikkelingen en bereidt studenten hierop voor. In het onderwijsprogramma wordt structureel aandacht besteed aan ondernemerschap en ondernemendheid. Daarnaast vonden in het verslagjaar, onder andere in samenwerking met externen, verschillende activiteiten en projecten op dit gebied plaats.

Visie op ondernemerschap en ondernemendheid

In 2015 is gestart met de ontwikkeling van een visie op ondernemerschap en ondernemendheid. Vertegenwoordigers uit alle onderwijssectoren, uit het team Onderwijs en innovatie en van de dienst Personeel en organisatie zijn betrokken. De visie gaat de basis vormen voor een organisatiebreed uitvoeringsprogramma met betrekking tot ondernemerschap, ondernemendheid en innovatie, dat in 2016 wordt opgesteld. Het bevat de volgende onderdelen:

  • concrete doelen en acties voor de sectoren, diensten en organisatie;
  • aanbevelingen voor de vertaling van het uitvoeringsprogramma naar het professionaliseringsbeleid van het Graafschap College;
  • een voorstel voor de inrichting van een expertisegroep op het gebied van ondernemendheid.

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap

In 2015 bood het Graafschap College de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap (CEO) aan. Het eenjarige programma ontwikkelt en erkent ondernemerschap en ondernemendheid op mbo-niveau. Gedurende 30 weken volgde een groep studenten, naast hun opleiding, een training met als einddoel een plan voor het opzetten van een eigen onderneming. De deelnemende studenten waren afkomstig uit alle onderwijssectoren en waren al gestart met een eigen onderneming of hadden plannen en ambities in die richting.

Netwerk Ondernemerschap en Ondernemendheid

In het verslagjaar was het Graafschap College actief betrokken bij het landelijke netwerk Ondernemerschap en Ondernemendheid van de MBO Raad. Het doel van het netwerk is kennisdeling, samenwerken en initiatieven ontwikkelen, verbinden en delen. Het netwerk is in 2012 op initiatief van het Graafschap College en in samenwerking met het Roc van Twente ontstaan.