Toelatingsbeleid

Het beleid ‘Aanmelden, toelaten en inschrijven’ zorgt voor een eenduidige en professionele toelatingsprocedure. Tijdens de toelatingsprocedure, die voor iedere aankomende student wordt gevolgd, wordt bepaald of de wensen en capaciteiten van de student aansluiten bij de eisen die een bepaalde opleiding of beroep stelt. De procedure bestaat uit meerdere stappen, waarvan het toelatingsgesprek er één is.

Evaluatie beleid en uitvoering

In het najaar van 2015 is het toelatingsbeleid en de uitvoering van de toelatingsprocedure binnen het Graafschap College geëvalueerd door een extern onderzoeksbureau. Uit het onderzoek blijkt dat het beleid een positief effect heeft gehad op de toelatingsprocedure, maar dat enige aanscherping, onder andere op het gebied van professionalisering, gemeenschappelijke visie en administratieve verwerking, nodig is. Ook komende wetswijzigingen (bijvoorbeeld met betrekking tot toelatingsrecht) geven mogelijk aanleiding tot herziening. In 2016 zal de dienst Onderwijs en innovatie onder studenten vervolgonderzoek doen en aanpassingen in beleidsdocumenten doorvoeren. Daarnaast wordt gewerkt aan een meerjarig beleid Aanmelding en toelating, dat is gebaseerd op een gezamenlijke visie. Het huidige beleid zal onder andere op basis van het vervolgonderzoek, eventuele wetswijzigingen en de nog te ontwikkelen visie worden aangepast.

Aanmelddatum vervroegd

In 2015 heeft het Graafschap College de aanmelddatum met één maand vervroegd. Aankomende studenten moeten zich voortaan niet voor 1 april, maar voor 1 maart aanmelden voor een opleiding. Door het vervroegen van de aanmelddatum wordt er voldoende tijd  voor een (uitgebreide) zorgvuldige toelatingsprocedure gecreëerd.