Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke participaties, sponsoring en ondersteuning goede doelen

Maatschappelijke participaties en sponsoring zijn manieren om een duurzame relatie op te bouwen met de regio, de naamsbekendheid te vergroten en de maatschappelijke betrokkenheid uit te dragen. De sponsordoelen worden geselecteerd in overeenstemming met het strategisch beleid. Verzoeken worden altijd getoetst aan het vastgestelde beleid en de criteria die zijn geformuleerd. Medewerkers en studenten organiseren regelmatig acties voor goede doelen.

Voorbeelden van maatschappelijke participatie, sponsoring en ondersteuning goede doelen
Maatschappelijke participatie
Begunstigde Bijdrage
Achterhoek Cultuur Lidmaatschap
Schouwburg Amphion Partner
Stichting Vrienden van het Borghuis Partner
Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis Lidmaatschap bestuur
CIVON Bestuurlijk deelnemer
ICER Bestuurlijk deelnemer
Doetinchemse Uitdaging Founder
POA Achterhoek Participatie in bestuur en overleggroep
POA Liemers Participatie in overleggroep
Technieklokaal Financiële bijdrage
Innovatieweek Nieuw Vakwerk Bestuurlijke en financiële bijdrage
Sponsoring
Begunstigde Bijdrage
LEESLAB Achterhoekse Bibliotheken Bijdrage leskisten
Jong Achterhoek Meedenken over de ontwikkeling van een centrum in Doetinchem
Goede doelen
Begunstigde Bijdrage
Roprarun 100% Running Financiële bijdrage
Stichting Ontwikkeling Werkt Financiële bijdrage