Onderwijsopbrengsten

Diplomaresultaat

Het diplomaresultaat geeft aan hoeveel procent van de studenten het Graafschap College in een schooljaar gediplomeerd heeft verlaten. In het schooljaar 2014-2015 was het diplomaresultaat 80%. In vergelijking met voorgaande schooljaren is het diplomaresultaat van het Graafschap College in het schooljaar 2014-2015 gestegen. Dat betekent dat relatief steeds meer studenten het Graafschap College gediplomeerd verlaten. Het diplomaresultaat van het Graafschap College was in het schooljaar 2014-2015 wederom hoger dan het landelijk gemiddelde. Het Graafschap College heeft veel aandacht voor de begeleiding van studenten met als doel dat zoveel mogelijk studenten de school gediplomeerd verlaten. De resultaten tonen aan dat deze aanpak effect heeft.

Diplomaresultaat (peildatum 1 oktober)
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graafschap College 74% 75% 78% 78% 80%
Landelijk gemiddelde roc’s 68% 70% 72% 74% 75%

 

Diplomaresultaat Graafschap College per niveau (peildatum 1 oktober)
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Niveau 1/Entree 73% 72% 79% 78% 74%
Niveau 2 71% 68% 74% 72% 76%
Niveau 3 77% 76% 78% 80% 84%
Niveau 4 79% 81% 78% 79% 81%

 Jaarresultaat

Het jaarresultaat is het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in een schooljaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen naar een ander niveau of andere opleiding. In het schooljaar 2014-2015 was het jaarresultaat 78%. Het blijkt dat het percentage studenten dat het Graafschap College gediplomeerd heeft verlaten of met een diploma is doorgestroomd naar een ander niveau de afgelopen jaren is gestegen. Het jaarresultaat van het Graafschap College ligt al jaren boven het landelijk gemiddelde.

Jaarresultaat (peildatum 1 oktober)
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graafschap College 74% 74% 76% 76% 78%
Landelijk gemiddelde roc’s 68% 69% 72% 73% 74%

 

Jaarresultaat Graafschap College per niveau (peildatum 1 oktober)
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Niveau 1/Entree 78% 80% 87% 83% 82%
Niveau 2 76% 72% 75% 75% 76%
Niveau 3 73% 72% 73% 75% 78%
Niveau 4 74% 76% 74% 75% 78%

Voortijdig schoolverlaters

In het schooljaar 2014-2015 verliet 4,2% van de studenten het Graafschap College zonder diploma. De afgelopen jaren is het percentage voortijdig schoolverlaters bij het Graafschap College gedaald. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde had het Graafschap College de afgelopen jaren een laag percentage voortijdig schoolverlaters. Ondanks het feit dat het Graafschap College met betrekking tot voortijdig schoolverlaters goede resultaten behaalt, blijft het doel om het aantal ongediplomeerde schoolverlaters verder terug te dringen. De afgelopen jaren is de studentbegeleiding beter gestructureerd en geprofessionaliseerd. Vanuit het Loopbaanplein wordt intensieve begeleiding geboden aan studenten die dat nodig hebben. Daarnaast wordt structureel samengewerkt met externe partners, waaronder Profijt en JOUW Unit. Maar ook door een duidelijk en uniform toelatingsbeleid wordt ervoor gezorgd dat studenten bij de juiste opleiding worden geplaatst. Het blijkt dat de werkwijze haar vruchten afwerpt.

Voortijdig schoolverlaters
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graafschap College 7,4% 6,8% 5,0% 4,9% 4,2%
Landelijk gemiddelde roc’s 8,7% 8,1% 6,3% 5,8% 5,4%