Cursisten bedrijfsopleidingen en maatwerk

Om ‘een leven lang leren’ mogelijk te maken, biedt het Graafschap College via Graafschap Opleidingen bedrijfsopleidingen, cursussen, trainingen en workshops (al dan niet op maat), die niet in aanmerking komen voor rijksgelden. Ook de onbekostigde opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) worden door Graafschap Opleidingen aangeboden. Het opleidingsaanbod van Graafschap Opleidingen is gericht op zowel individuen als bedrijven. De onderwijssectoren Techniek & Informatica, Economie & Dienstverlening en Zorg & Welzijn hebben een scholingsaanbod.

Techniek & Informatica

In 2015 bestond het aanbod van de sector Techniek & Informatica uit cursussen en trainingen op het gebied van elektro- en installatietechniek en metaal- en procestechniek. De sector verzorgde in het verslagjaar voor zo’n 200 cursisten een cursus of training. De omzet met betrekking tot de bedrijfsopleidingen en maatwerk was in het jaarverslag minder dan verwacht. Echter, de sector Techniek & Informatica is wel in staat geweest om de bbl-opleidingen voor de infrabranche stevig neer te zetten. Het Graafschap College kan zich voor wat betreft deze opleidingen landelijk een grote speler noemen.

Economie & Dienstverlening

De sector Economie & Dienstverlening verzorgde in het verslagjaar 73 cursussen voor beroepschauffeurs in het kader van Code 95. Deze code verplicht beroepschauffeurs om iedere 5 jaar 1 praktijktraining en 4 theorietrainingen te volgen. Daarnaast nam het Graafschap College, in opdracht van verschillende verkeersschoolhouders 46 keer een praktische toets af.

Zorg & Welzijn

Het aanbod van de sector Zorg & Welzijn bestond in 2015 uit maatwerktrajecten voor instellingen, individuele trajecten, een open aanbod en de verkoop van E-modules. De individuele trajecten betroffen E-leertrajecten in het kader van de herregistratie BIG. Het open aanbod bestond uit thema-avonden, assessorentraining, CE-Ondernemerschap en basistrainingen op het gebied van palliatieve zorg en dementie. De verkoop van E-modules bestond uit modules Verpleegtechnische vaardigheden en herregistratie BIG. Diafaan Zorggroep, Markenheem, Careaz, Livio Thuishulp, Azora, Attent Z&B en Carintreggeland waren klanten met een relatief grote vraag naar trajecten en trainingen.

De sector Zorg & Welzijn verzorgde in 2015 een traject of training voor 2.685 cursisten. Er werd aan 179 groepen een scholingsactiviteit geboden. In totaal verzorgde de sector in het verslagjaar 63 trainingen en trajecten. Ten opzichte van 2014 is in 2015 het aantal groepen en cursisten afgenomen. Het aantal trainingen en trajecten dat in het verslagjaar is verzorgd is in vergelijking met 2014 gestegen.