Realisatie strategische activiteiten in 2015

In 2015 heeft het Graafschap College gewerkt aan de realisatie van de strategische doelen. Op dit deel van de website is een aantal uitgevoerde activiteiten uitgelicht. De verantwoording vindt plaats over de strategische doelen 2010-2015.