Innovatie als gevolg van creativiteit

Alternatief praktijkleren in de zorg

In het verslagjaar werd het project ‘Alternatief praktijkleren in de zorg’, dat in 2014 van start ging, een koplopersproject van het Graafschap College. Binnen de zorg is door de ontwikkelingen in het werkveld (transitie per 1 januari 2015, waarbij gemeenten verantwoordelijk worden voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen) een gebrek aan traditionele stageplaatsen ontstaan. Om studenten toch betekenisvolle praktijkervaring op te laten doen, zijn zorgprojecten en maatjesprojecten opgezet. Door op een niet-traditionele manier zorgvragers te begeleiden, zijn veel successen geboekt voor zowel studenten als zorgvragers. Lees meer.

Innovatie in bouw- en installatieopleidingen

In het verslagjaar zijn voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een nieuwe opleiding op het gebied van bouw en installatie. De ontwikkelingen in de bouw gaan snel; het gaat niet meer om bouwen alleen, maar om de leefomgeving in zijn geheel. Verschillende disciplines worden geïntegreerd en dat vraagt andere vaardigheden van toekomstige arbeidskrachten. Om de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk te waarborgen, is het nodig de huidige opleidingen aan te passen. In het samenwerkingsverband RxH heeft het Graafschap College een voortrekkesrol vervuld als het gaat om het bevorderen van innovatie in de bouw- en installatieopleidingen. Het Graafschap College organiseerde in 2015 een congres over dit onderwerp.

Visie op ondernemerschap en ondernemendheid

In het verslagjaar is het Graafschap College gestart met de ontwikkeling van een visie op ondernemerschap en ondernemendheid. De visie gaat de basis vormen voor een organisatiebreed uitvoeringsprogramma met betrekking tot ondernemerschap, ondernemendheid en innovatie, dat in 2016 wordt opgesteld. Meer informatie.

Innovatiedocent

In 2016 wordt binnen het Graafschap College de projectfunctie innovatiedocent ingevoerd. In het verslagjaar trof een projectgroep de voorbereidingen voor de invoering van deze functie. Docenten met toegepaste onderzoekservaring krijgen de mogelijkheid om innovatievoorstellen in te dienen, onderzoek te doen en de innovatie te implementeren. Het gaat om innovatieve onderwijsconcepten of vakinhoudelijke vernieuwingen, zoals pedagogische didactische nieuwe werkvormen en co-creatie met de praktijk die bijdragen aan de versterking van het onderwijs(proces). De functie van innovatiedocent wordt een projectfunctie voor de duur van 2 tot 3 jaar. Daardoor krijgen meerdere docenten achtereenvolgens de kans om deze functie te vervullen en worden studenten gestimuleerd om concrete innovatievoorstellen te doen. De projecten moeten aansluiten op de strategische doelen van het Graafschap College, zodat ze bijdragen aan de strategische ontwikkeling en onderwijsinnovatie van het Graafschap College.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost Nederland

Een aantal toonaangevende regionale bedrijven, het Graafschap College, bedrijfstakschool Anton Tijdink, Saxion en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben de handen ineen geslagen. Gezamenlijk willen zij met het CIVON (Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost Nederland), dat inmiddels landelijke erkenning heeft gekregen, de maakindustrie in Oost-Gelderland versterken door innovatie te bevorderen en talent en kennis te ontwikkelen op het gebied van High Tech Systemen en Materialen. Het CIVON is voor Gelderse ondernemers. De bedrijven zijn in de lead en kunnen, samen met het onderwijs, projecten starten. In het verslagjaar werd door het CIVON onder meer aan de volgende projecten gewerkt:

  • Mooi gemaakt, beeldvorming over de maakindustrie: een project waarin het onder andere draait om talentontwikkeling en de beeldvorming van de maakindustrie.
  • Mechatronica in beweging: een project met betrekking tot het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn vmbo-mbo(+)-hbo(+) op het gebied van mechatronica en het ontwerpen en implementeren van een Associate Degree Mechatronica in Oost-Nederland.
  • Iedereen op de juiste plek, project in de plaatverwerkende industrie: een project met als doel om de plaatverwerkende industrie in Oost-Nederland te versterken.

ICER

In 2015 was het Graafschap College bestuurlijk en als partner betrokken bij innovatiecentrum ICER. ICER richt zich op techniek en innovatie in de Achterhoekse ijzer- en maakindustrie en wil vooral jongeren enthousiast maken voor techniek. Bezoekers kunnen technieken van zowel vroeger als nu uitproberen en krijgen inzicht in hypermoderne manier van produceren, zoals 3D-printen. In ICER zijn typische Achterhoekse producten te zien die een beeld geven van de ontwikkeling in de tijd. ICER beschikt over werkplaatsen waar gewerkt kan worden met diverse machines en apparaten: kolomboren, etspersen, soldeerbouten, industriële naaimachines, keramiek-ovens en smidsvuren. In 2015 werkten studenten van de technische opleidingen van het Graafschap College in ICER aan opdrachten, zoals de ontwikkeling van prototypen.