Rendement uit talent

Begeleiding vanuit het Loopbaanplein

Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. De wet regelt dat scholen verantwoordelijk zijn om alle studenten die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. In 2015 heeft het Graafschap College geëvalueerd hoe de invoering van de nieuwe wet bij het Graafschap College is verlopen. De begeleiding van de studenten wordt, samen met verschillende organisaties, georganiseerd vanuit het Loopbaanplein. In 2015 kregen 1.391 studenten van het Graafschap College begeleiding vanuit het Loopbaanplein. Dat is 14,7% van het totaal aantal studenten en deelnemers van het Graafschap College (9.457).

Intensiveren en verkorten: verantwoorde andere keuze

Om het rendement van het mbo te verhogen, de concurrentiepositie met het algemeen vormend onderwijs te verbeteren en voortijdig schoolverlaten terug te dringen heeft de overheid maatregelen genomen met betrekking tot het intensiveren van de onderwijstijd en het verkorten van de opleidingsduur (actieplan ‘Focus op Vakmanschap’ 2011-2015). Onder bepaalde voorwaarden mag een onderwijsinstelling andere keuzes maken. Omwille van het behoud van de kwaliteit en onder voorwaarden heeft het Graafschap College voor een aantal opleidingen een andere keuze gemaakt als het gaat om de urennorm. Lees meer.

Rekenteam

In 2015 is het rekenteam van start gegaan. Het rekenteam biedt individuele begeleiding aan studenten met rekenproblemen. Het betreft studenten die veel moeite hebben om de reguliere rekenlessen te volgen.

Maatwerk Educatie & Participatie

Met maatwerk, bestaande uit MIJN SCHOOL, loopbaan(plus)klassen en het voorschakelproject Transferium, biedt de sector Educatie & Participatie begeleiding aan studenten die hun draai in de reguliere opleiding niet kunnen vinden of zich opnieuw moeten oriënteren op hun loopbaan. Het Graafschap College wil daarmee voorkomen dat studenten uitvallen en de school ongediplomeerd verlaten. Lees meer.

Werknet

Het Graafschap College zet zich op verschillende manieren in om de toegangsmogelijkheden tot beroepsonderwijs, juist voor lastig te bereiken doelgroepen, te verbeteren. Een voorbeeld is het project ‘Werknet’, een van de koplopersprojecten van het Graafschap College. Werknet is een netwerk van scholen, gemeenten en werkgevers. Binnen het netwerk worden kennis en (succesvolle) projecten gedeeld en worden activiteiten op het gebied van ondersteuning, afstemming en aansluiting van onderwijs, zorg en arbeidsmarkttoelating verbonden. Lees meer.