Sterke professionals in een professionele organisatie

Professionaliseringsplan

In het verslagjaar zijn diverse onderdelen uit het professionaliseringsplan 2012-2016 gerealiseerd of van start gegaan:

  • De uitgangspunten voor besturing en inrichting van het Graafschap College zijn geformuleerd. De uitgangspunten verhelderen onder andere de uitdagingen voor de komende jaren: elementen van de professionele organisatie sterker verbinden met elementen van de netwerkorganisatie.
  • Het teampalet werd geïntroduceerd. Het teampalet biedt de diverse teams de mogelijkheid te professionaliseren.
  • Het management nam deel aan een leiderschapsontwikkeltraject.
  • Er is geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers: het aantal activiteiten dat via de Graafschap Academie is gevolgd is wederom toegenomen en het aantal medewerkers met een master is opnieuw gegroeid.

Gelderse professionaliseringsagenda mbo

In 2015 werkte het Graafschap College samen met de overige Gelderse Roc’s* en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) aan de verbetering van de kwaliteit van het beroepsonderwijs door middel van professionalisering. De gezamenlijke activiteiten worden beschreven in de ‘Gelderse Professionaliseringsagenda Leraren Beroepsonderwijs’. Lees meer.

Vitaliteitsvoucher

Om aandacht te vragen voor de vitaliteit van medewerkers heeft het Graafschap College in het verslagjaar een vitaliteitsvoucher ontwikkeld. Met deze voucher konden medewerkers op een leuke en laagdrempelige manier kennis maken met de mogelijkheden die het Graafschap College op het gebied van vitaliteit biedt. Lees meer.

Keurmerk Samenwerkingsschool

Op 14 december 2015 vond een audit plaats in verband met het Keurmerk Samenwerkingsschool. Het Graafschap College wil dit keurmerk behalen en is daarom in 2013 een project gestart. Samen met de lerarenopleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werkt het Graafschap College aan het borgen van de kwaliteit van het praktijkleren.

Begeleiding beginnende docenten

Het Graafschap College werkte in 2015 samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Rijn IJssel aan de begeleiding van beginnende docenten in het mbo. Een goede begeleiding moet voorkomen dat startende docenten het beroep verlaten. Lees meer.