Ondernemingsraad

Conform de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs (WMEB, 2010) beschikt het Graafschap College over een ondernemingsraad (OR). De raad bestaat uit een dagelijks bestuur (drie medewerkers) en tien leden afkomstig uit de vijf sectoren. Er zijn twee technische overleggroepen. De OR heeft daarnaast per sector een onderdeelcommissie. Een onderdeelcommissie bestaat uit leden van de OR, aangevuld met leden uit de betreffende sector. De onderdeelcommissies hebben de bevoegdheid namens de OR overleg te voeren met de sectordirecteur.

Vergaderingen ondernemingsraad (OR) in 2015
Soort overleg Frequentie
Overleg met voltallige OR 6
Overleg dagelijks bestuur 6
Overleg onderdeelcommissies 6
Overleg OR en college van bestuur 6
Overleg OR, cvb en vakbonden 1
Overleg OR, college van bestuur, rvt en studentenraad 2
Technisch overleg 6
Agenda overleg 6
Scholingsbijeenkomsten 5

 

Advies en instemming ondernemingsraad in 2015
Advies Instemming
Notitie Onderzoeksdocent Beleidsplan Veilig en gezond werken
Notitie Besturing en inrichting Graafschap College Samenvoeging stichtingen BVE Oost-Gelderland
Uniformeren roostertijden Innovatiedocent LD
 Formatieplan 2015-2016 Beleidskaders Examinering 2016-2017
Strategisch beleidsplan 2015-2020

Samenstelling ondernemingsraad in 2015

OR2015

Achterste rij v.l.n.r.: Albert van der Veen, Johan de Jonge, Jan Weevers, Jan Klein Hazebroek, Peter Baks, John Berendsen
Voorste rij v.l.n.r.: Chris Jansen, Sjaak Leijtens, Conny Bosga-Hunting, Natascha Mariët, Olaf Hebinck
Op de foto ontbreken: Martin Bergevoet (lid tot 1 september 2015), Cathy van Oene en Guido Papai.