Studentenraad

Via de studentenraad wordt de inspraak van studenten geregeld. De raad bestaat uit tien leden afkomstig uit de verschillende onderwijssectoren en van de diverse locaties.

Vergaderingen

In 2015 heeft het dagelijks bestuur van de studentenraad één keer in de 14 dagen vergaderd. Overleg met de voltallige studentenraad vond eveneens één keer per twee weken plaats. Daarnaast heeft de studentenraad in het verslagjaar diverse overleggen gehad, onder andere met het college van bestuur, de raad van toezicht en de ondernemingsraad.

Advies en instemming

In 2015 gaf de studentenraad advies met betrekking tot een aantal onderwerpen. Daarnaast werd in het verslagjaar een beroep gedaan op het instemmingsrecht van de raad.

Advies en instemming studentenraad in 2015
Advies Instemming
Strategisch beleidsplan Toelatingsbeleid
Integriteitscode Privacy reglement
Convenant Schoolveiligheid
Aanpassing Onderwijsovereenkomst
Aanpassing Praktijkovereenkomst
Format studiegids
Beleidskaders examinering 2016-2017

Activiteiten

In het verslagjaar ondernam de studentenraad verschillende activiteiten. Zo was de raad bijvoorbeeld aanwezig bij conferenties en bijeenkomsten, werden verkiezingen georganiseerd en werd deelgenomen aan het Student Captains Diner. Op deze pagina een overzicht van alle activiteiten.

Activiteiten studentenraad in 2015
Promotionele acties om meer bekendheid te geven aan de studentenraad, o.a.: uitdelen waterflesjes op verschillende locaties, maken van promotiefilmpje, deelname aan open dagen Graafschap College
Organiseren verkiezing voor nieuwe leden studentenraad
Student Captains Diner
Deelname aan conferenties, w.o.: preconferentie studentenraden tijdens CVI, conferentie coffeshopbeleid gemeente Doetinchem, landelijke krimpconferentie, conferenties JOB
Deelname aan bijeenkomsten, w.o. Diner Pensant, JOB on tour, Nieuwjaarsdebat
Organiseren schoolfeest
Trainingen, w.o. training voor nieuwe raadsleden, training van het JOB
Teambuilding: bezoek aan rechtbank en stadhuis Arnhem en daarna gezamenlijk koken en eten

Samenstelling

studentenraad2015

Achterste rij v.l.n.r.: Mano Kuipers, Max Langen, Tim Arends, Maikel Mierop en Remco Hoftijzer. Middelste rij v.l.n.r.: Jan Jansen, Nathalie Hissink, Arjan Horstman en Steven Uytdewilligen. Voorste rij v.l.n.r.: Marieke Ruesen, Dion Vos.

In 2015 hebben de volgende raadsleden afscheid genomen: Ramtin Wafaie, Steven Mallinckrodt, Marleen Keunen, Sanne ten Thije, Doreen Wolterink, Abdulay Bah en Nathalie Hissink (per december 2015).

Begeleiding

In 2015 heeft er een evaluatie van de studentenraad plaatsgevonden tussen de begeleiders van de raad en het college van bestuur. Uit de evaluatie bleek dat alle doelstellingen voor het schooljaar 2014-2015 zijn behaald: opstellen van een handboek voor begeleiders, opzetten van een introductie 2-daagse voor nieuwe (en zittende) raadsleden, vervroegen van functioneringsgesprekken, raadsleden motiveren om zich verkiesbaar te stellen voor het JOB-bestuur.