Personeel

Bouwen aan kwaliteit, passie en plezier

In 2015 is een nieuwe strategische periode voor het Graafschap College aangebroken. ‘Leren en werken met passie en plezier’ is een van de strategische doelen waar het Graafschap College zich de komende vijf jaar op richt. Het Graafschap College wil een vitale organisatie zijn, zodat alle (toekomstige) medewerkers iedere dag met passie en plezier werken en hun ambities waarmaken. In 2015 stond de vertaling van het nieuwe strategisch beleidsplan naar een P&O-agenda voor de komende jaren centraal. ‘Bouwen aan kwaliteit, passie en plezier’ is het motto. Met deze nieuwe koers wordt optimaal bijgedragen aan het realiseren van de strategische doelen van het Graafschap College. In het verslagjaar is, in het kader van de nieuwe strategie, een aantal projecten gestart. Zo is de functie ‘innovatiedocent’ geïntroduceerd, was er volop aandacht voor de vitaliteit van medewerkers, maakte de Graafschap Academie een ontwikkeling door en werd hard gewerkt om het keurmerk ‘Samenwerkingsschool’ te behalen. Daarnaast was er veel aandacht voor de ontwikkeling van de (management)teams. Op dit deel van de website onder andere daarover meer informatie.