Faciliteiten, vergoedingen en regelingen

BAPO-regeling

Op 1 augustus 2014 eindigde de BAPO-regeling. Voor medewerkers die op dat moment gebruik maakten van de regeling kwam een overgangsregeling met dezelfde voorwaarden als de BAPO-regeling. Het betreft 166 medewerkers. De komende jaren neemt het aantal deelnemers aan de BAPO-regeling geleidelijk af.

Aantal deelnemers BAPO-regeling
2011 2012 2013 2014 2015
130 152 161 166 0

Seniorenverlof

Na 1 augustus 2014 werd de regeling Seniorenverlof van kracht. Via deze regeling kunnen medewerkers van 57 jaar of ouder, tegen een eigen bijdrage, 170 uur vrije tijd kopen en deze verspreid over het jaar opnemen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het salaris. Het doel van de regeling is oudere medewerkers te behouden voor het arbeidsproces. Zij krijgen verlichting en vermindering van werkzaamheden. Er waren in 2015 geen medewerkers die gebruik maakte van het seniorenverlof, waarschijnlijk vanwege de hoge eigen bijdrage die ligt tussen de 30 en 45%. Wanneer medewerkers van 60 jaar of ouder het seniorenverlof willen uitbreiden, betalen zij 100% van dit verlof zelf. Bovendien vindt er vanaf dat moment geen opbouw van vakantiegeld en eindejaarsuitkering meer plaats over het verlof.

Ouderschapsverlof

Medewerkers met kinderen in de leeftijd tot en met 2 jaar kunnen betaald ouderschapsverlof opnemen. Medewerkers met kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar kunnen onbetaald ouderschapsverlof opnemen. In de tabel/grafiek een overzicht van het aantal medewerkers dat gebruik maakte van het betaalde en onbetaalde verlof. Het wordt steeds vanzelfsprekender dat medewerkers, zowel mannen als vrouwen, een kiezen voor een goede balans tussen de zorg voor hun kinderen en het werk. Vanwege de goede regeling op het gebied van ouderschapsverlof is het Graafschap College een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers met jonge kinderen.

Aantal medewerkers met ouderschapsverlof
2011 2012 2013 2014 2015
Betaald ouderschapsverlof 10 27 37 31 20
Onbetaald ouderschapsverlof 2 1 0 2 0
Totaal 12 28 37 33 20

Collectieve verzekeringen

In het verslagjaar konden medewerkers gebruik maken van collectieve zorgverzekeringen bij verzekeringsmaatschappijen Menzis, VGZ, Zilveren Kruis Achmea en Univé. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met Univé en de Rabobank over het voordelig afsluiten van andere verzekeringen voor medewerkers.