Functioneren, ontwikkelen en beoordelen

Het Graafschap College heeft een gesprekkencyclus waar het functionerings- en ontwikkelgesprek en het beoordelingsgesprek onderdeel van uitmaken. Het doel is dat iedere medewerker in vaste dienst  jaarlijks een functionerings- en ontwikkelgesprek met zijn of haar leidinggevende heeft. Eén keer per drie jaar vindt een beoordelingsgesprek plaats. Medewerkers in tijdelijke dienst krijgen een beoordelingsgesprek als de tijdelijke arbeidsovereenkomst tijdelijk wordt verlengd of wordt omgezet in een vaste overeenkomst.

Aantal beoordelingsgesprekken in 2015
Vaste medewerkers 97
Tijdelijke medewerkers 72
Totaal 169

 

Aantal functionerings- en ontwikkelgesprekken in 2015
Vaste medewerkers 194
Tijdelijke medewerkers 33
Totaal 227

In 2015 zijn 227 functionerings- en ontwikkelgesprekken geregistreerd. Daarnaast hebben 169 medewerkers een beoordelingsgesprek gehad. Van deze 169 medewerkers waren 97 medewerkers in vaste dienst en hadden 72 medewerkers een tijdelijk dienstverband. In het verslagjaar heeft 43% van alle medewerkers van het Graafschap College (915) een gesprek, in het kader van de gesprekkencyclus, gehad met zijn of haar leidinggevende. In 2015 is gestart met digitale registratie van de functionerings- en ontwikkelgesprekken en beoordelingsgesprekken. Nog niet alle gesprekken zijn (goed) geregistreerd. Het daadwerkelijk aantal gevoerde gesprekken kan dus hoger liggen. Sinds het verslagjaar ligt het initiatief voor een functionerings- en ontwikkelgesprek bij de medewerker. Deze aanpassing heeft tijd nodig om in de organisatie opgenomen te worden.