Internationale uitwisseling

Medewerkers van het Graafschap College krijgen de kans om hun ervaringen met medewerkers in het buitenland (scholen, instellingen en bedrijven) te delen. Niet alleen in de Euregio en Europa, maar ook in andere werelddelen. De focus ligt op het actualiseren en verbeteren van professionele vaardigheden en uitwisseling van innovatieve methoden en praktijken in het beroepsonderwijs.

In het verslagjaar zijn 24 medewerkers voor een studiereis naar het buitenland geweest. Dit werd mogelijk gemaakt door Erasmus+ subsidie, die het Graafschap College heeft ontvangen. Het aantal medewerkers dat deelneemt aan een internationale activiteit is in vergelijking met 2014 verdriedubbeld. Medewerkers namen deel aan een studiereis naar Amerika en Finland. Daarnaast werd een Berufskolleg in Berlijn bezocht waar medewerkers onder andere een talencursus Duits volgden. Twaalf medewerkers van buitenlandse scholen bezochten tijdens een studiereis het Graafschap College.