Leiderschapsontwikkeling

In 2015 is het bestaande leiderschapsontwikkeltraject (LOT) voortgezet. Het LOT:

  • bestaat uit een gezamenlijk en individueel programma voor iedere leidinggevende van het Graafschap College;
  • vertaalt externe (mbo-)ontwikkelingen zichtbaar en prominent;
  • zorgt voor aantoonbare ontwikkelingsgroei van de leidinggevende en het managementteam als geheel;
  • zorgt voor een meer eenduidige vorm van leidinggeven, waarbij het stimuleren van medewerkers belangrijk is.

In het kader van het LOT zijn er in het verslagjaar acht gezamenlijke focusbijeenkomsten georganiseerd, waarbij ontmoeting, kennisdeling, beleidsimplementatie en inspiratie centraal stonden. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest waren onder andere: de verbetering van de onderwijslogistiek (Xedule), de besturing en inrichting van het Graafschap College, het A3 jaarplan en examinering. Voor het eerst in 2015 was iedere onderwijssector verantwoordelijk voor de invulling van een focusbijeenkomst. Als thema van de focusbijeenkomst kozen de onderwijssectoren ieder een strategisch speerpunt.

In het verslagjaar is externe begeleiding ingezet om de teamontwikkeling op managementniveau te faciliteren. Daarnaast hebben vier leidinggevenden deelgenomen aan de leergang ‘Touching the community soul’ van de universiteit van Neyenrode. Het voltallige management bracht in 2015 een bedrijfsbezoek aan Scania, producent van onder andere zware bedrijfsauto’s. Het management kreeg inzicht in de wijze waarop Scania de principes van leanmanagement heeft doorgevoerd in de organisatie.