Professionalisering teamorganisatie

De resultaatgerichte (onderwijs)teams vormen de bouwstenen van het Graafschap College. Het Graafschap College blijft bouwen aan het versterken van onze teamorganisatie, met het interne onderzoek ‘Evaluatie teamorganisatie’ (2013) als stevig fundament. Aanbevelingen uit dit onderzoek richten zich op het verhelderen van verantwoordelijkheden, verder bouwen aan teamontwikkeling en teamresultaten, samenwerking tussen teams en ondersteuning aan de teams. Het Graafschap College hecht veel waarde aan teamontwikkeling. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat teamontwikkeling een positieve invloed heeft op de kwaliteit van het werk en de werkbeleving (o.a. werkdruk). Door als team samen te werken en gezamenlijk te professionaliseren, kan gebruik worden gemaakt van elkaars kracht en expertise. De expertise van een team kan ook ingezet worden in de samenwerking tussen verschillende teams.

In 2015 zijn de uitgangspunten voor besturing en inrichting van het Graafschap College geformuleerd. De uitgangspunten geven uitleg over eerder gemaakte keuzes rond de teamorganisatie, resultaatopdrachten en besluitvormings- en overlegstructuur. Daarnaast verhelderen de uitgangspunten de uitdaging voor de komende jaren: elementen van de professionele organisatie sterker verbinden met elementen van de netwerkorganisatie.

Ook werd in het verslagjaar het teampalet geïntroduceerd. Het teampalet biedt de diverse teams (onderwijsteams, maar ook teams binnen de ondersteunende diensten en expertisegroepen) de mogelijkheid te professionaliseren. Het kan gaan om gezamenlijke deskundigheidsbevordering, begeleiding van de samenwerking of teamdynamiek en het versterken van de teamkwaliteiten. In 2015 hebben 13 teams gebruik gemaakt van het teampalet.