Opleidingsschool aankomend talent

Het Graafschap College wil een opleidingsschool zijn. Om dit te realiseren is het Graafschap College een verregaande samenwerking aangegaan met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het plaatsen, begeleiden en beoordelen van stagiaires staat centraal in deze samenwerking. Het Graafschap College is er verantwoordelijk voor om minimaal 40 studenten van de lerarenopleiding van de HAN een stageplaats te bieden. Het kan gaan om korte stages, zoals een educatieve minor, maar ook stages van een jaar (kopopleiding of zelfstandige eindstage). Sinds het schooljaar 2014-2015 is de schoolopleider actief bezig met het werven van stageplaatsen binnen het Graafschap College.

In 2015 hebben 127 stagiair(e)s en LIO’s (Leraar In Opleiding) stage gelopen bij het Graafschap College, zowel in de vier onderwijssectoren als in de sector Bedrijfsvoering. Van deze stagiair(e)s was ruim 60% (77) afkomstig van de HAN. Dit lijkt een rechtstreeks gevolg van de intensieve samenwerking met de HAN. In het verslagjaar waren er 7 studenten die hun LIO stage bij het Graafschap College liepen. Het aantal LIO-stagiair(e)s is de afgelopen jaren gestegen. De onderwijssectoren van het Graafschap College kiezen er steeds vaker bewust voor om een plaats te bieden aan en LIO-stagiair(e).

 

Herkomst stagiair(e)s en LIO’s
2011 2012 2013 2014 2015
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 24 44 32 39 77
Graafschap College 11 11 14 11 12
Christelijke Hogeschool Windesheim 5 4 11 12 8
Saxion Hogeschool 2 3 4 6 9
Hogeschool Utrecht 5 12 2 5 7
Overig 3 6 7 9 14
Totaal 50 80 70 82 127

Keurmerk Samenwerkingsschool

Het Graafschap College wil het keurmerk ‘Samenwerkingsschool’ behalen. Om dit te bereiken is in 2013 een project gestart. Samen met de lerarenopleiding van de HAN werkt het Graafschap College aan het borgen van kwaliteit van het praktijkleren. Eind 2015 heeft het Graafschap College het keurmerk aangevraagd. Voor deze aanvraag is een kritische zelfevaluatie geschreven. Op 14 december 2015 heeft een audit plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze audit zal het Graafschap College het keurmerk in 2016 behalen.