Begeleiding

Introductie voor nieuwe medewerkers

In 2015 is een introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers georganiseerd. Het doel van de introductiebijeenkomst is nieuwe medewerkers op informele wijze kennis te laten maken met het Graafschap College. Naast informatie over verschillende sectoren, diensten, vestigingen en opleidingen bevat het programma een rondleiding door de organisatie en deelname aan diverse workshops. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijk diner. De deelnemende medewerkers beoordeelden de introductiemiddag gemiddeld met een rapportcijfer 8.

Begeleiding beginnende docenten

Het Graafschap College, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Rijn IJssel werken via het project ‘Versterking Samenwerkingsverband Leraren en mbo’ (2014-2017) samen aan de begeleiding van beginnende docenten in het mbo. Een goede begeleiding van beginnende docenten moet voorkomen dat startende docenten het beroep verlaten. De scholen begeleiden beginnende docenten door:

  • de ervaringen van en de eventuele knelpunten waar beginnende docenten mee te maken krijgen te inventariseren;
  • een gezamenlijk introductieprogramma te ontwikkelen of het bestaande introductieprogramma te optimaliseren;
  • een visie op de opvang en de begeleiding van nieuwe docenten te implementeren;
  • de beginnende docent te begeleiden bij het werken in resultaatgerichte teams en de daarbij behorende teamrollen.

In 2015 zijn werkgroepen samengesteld rondom de thema’s: omgaan met verschillen, pesten, ouderbetrokkenheid, inductiefase en opbrengstgericht werken. In de werkgroepen zitten vertegenwoordigers van de HAN, Rijn IJssel en het Graafschap College.