Strategie

Iedere vijf jaar formuleert het Graafschap College een nieuw strategisch beleidsplan. In het verslagjaar was sprake van een overgangsjaar. De strategische periode 2010-2015 waarin ‘Krachtig onderwijs voor een krachtige regio’ centraal stond liep af en de ontwikkeling van een nieuwe koers voor de periode 2015-2020 was in volle gang.  In het nieuwe strategisch beleidsplan ‘Excellent onderwijs voor een innovatieve regio’ zijn accenten verlegd, de koers die eerder al was ingezet wordt aangehouden. Een aantal strategische thema’s loopt door, maar wordt scherper neergezet. Dit deel van de website gaat in op de strategie van het Graafschap College: hoe blikt het Graafschap College terug op de strategische periode 2010-2015? Hoe is het nieuwe strategisch beleidsplan tot stand gekomen? Wat zijn de missie, visie, kernwaarden en strategische lijnen voor de komende jaren? Wat zijn succesbepalende factoren en kpi’s en hoe ziet de besturing en inrichting van de organisatie eruit?