Missie, visie en kernwaarden

Missie

Het Graafschap College verzorgt beroepsopleidingen, educatie en maatwerkscholing. Daarbij zijn maatwerk en structuur, de ontwikkeling van zowel kennis, vaardigheden als attitudes en de beste aansluiting op markt en samenleving belangrijk. Nu en in de toekomst. Vanuit de overtuiging dat iedereen talenten en ambitie heeft, wil het Graafschap College aan studenten en medewerkers maximaal de gelegenheid bieden die talenten te ontwikkelen en hiermee aantoonbaar bijdragen aan een zo goed mogelijke voorbereiding op beroep en werk, in iedere levensfase en op elk individueel niveau. Het Graafschap College draagt daarmee substantieel bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van de regio en is, vanuit haar deskundigheid en professie, een belangrijke speler en schakel in de ontwikkeling van de regio.

Visie

Het Graafschap College biedt onderwijs voor vrijwel iedereen. Het is ván de regio en staat vóór de regio. Studenten worden opgeleid tot excellente vakmensen en volwaardige burgers met een ondernemende houding. Het college staat bekend om persoonlijke begeleiding. De examens zijn op niveau en de opleidingen bieden studenten een heldere structuur en houvast. De lessen zijn gevarieerd en worden gegeven in een moderne optimale leeromgeving. Het Graafschap College is kleinschalig, vertrouwd en blijvend innovatief.

Kernwaarden

De vijf kernwaarden zijn: persoonlijk, verbonden, duurzaam, zelfbewust en creatief. Deze waarden zijn leidend voor de organisatie en zichtbaar in het gedrag van studenten en medewerkers.