Strategie 2015-2020

Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

Iedere vijf jaar formuleert het Graafschap College een nieuw strategisch beleidsplan. Dit plan beschrijft de wijze waarop de onderwijsvisie wordt gerealiseerd. In 2016 breekt voor het Graafschap College een nieuwe strategische periode aan. De voorbereidingen voor het ontwikkelen van een nieuwe strategische koers gingen in 2014 van start en werden in het verslagjaar afgerond.

Na verschillende bijeenkomsten waar met studenten, medewerkers, management en externe betrokkenen de aandachtspunten voor de toekomst zijn geïnventariseerd, heeft het nieuwe strategisch beleidsplan ‘Excellent onderwijs voor een innovatieve regio’ in 2015 definitief vorm gekregen. In augustus werden de hoofdlijnen en leidende thema’s vastgesteld. Deze thema’s zijn vervolgens uitgewerkt in concrete doelstellingen met bijbehorende gewenste resultaten. In oktober is het nieuwe strategisch beleidsplan vastgesteld door de studentenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht.

In het nieuwe strategisch beleidsplan zijn accenten verlegd, de koers die eerder werd ingezet, wordt aangehouden. In de periode 2005-2020 lopen strategische thema’s door. Echter, accenten zijn verlegd en enkele thema’s zijn aangescherpt.

 

Strategische thema’s van 2005 tot 2020
2005-2010 2010-2015 2015-2020
Iedereen een diploma Rendement uit talent Opleiden voor ieders talent en ambitie
Een leven lang leren Stimuleren van een leven lang leren Opleiden, flexibel en op maat
Onderwijs voor de regio Innovatie als gevolg van creativiteit Opleiden voor nieuw vakwerk en innovatieve beroepen
Toonaangevend partner en speler in de regio Opleiden in een netwerk in de Euregio
Een professionele organisatie Sterke professionals in een professionele organisatie Leren en werken met passie en plezier